RAŠIRI KRILA I RASTI


ŠTO JE ZLOSTAVLJANJE?

Svako destruktivno ponašanje odraslih prema djetetu zovemo zlostavljanje. Prema statistikama zapadnih zemalja svako treće – četvrto dijete tijekom svog odrastanja bilo je izloženo nekom obliku zlostavljanja. Vrste zlostavljanja:

  • zanemarivanje
  • emocionalno zlostavljanje
  • fizičko zlostavljanje
  • seksualno zlostavljanje


POSLJEDICE ZLOSTAVLJANJA

Posljedice koje trpi dijete izloženo zlostavljanju su kratkoročne i dugoročne.

Kratkoročne

Dijete je traumatizirano, nesigurno, niskog samopouzdanja, ima poteškoće u ponašanju, slabije napreduje i postiže slabija obrazovna postignuća. Često pobolijeva, može imati ozlijede na različitim dijelovima tijela.
Te posljedice ukratko možemo podijeliti na:
  • Tjelesne
  • Emocionalne i psihičke
  • Ponašajne
Uglavnom se susrećemo s kombinaciojm svih oblika posljedica.

Dugoročne

Živi s osjećajem inferiornosti i nepovjerenja u ljude. Postiže slabije obrazovne i radne rezultate. Sklonije je ovisnostima, psihosomatskim i duševnim bolestima, različitim oblicima socijalne patologije, kriminalnim radnjama. Teško i loše bira prijatelje i partnere. U svojoj novoj obitelji često ponavlja doživljene obrasce iz djetinjstva, te postaje zlostavljač ili žrtva.