RAŠIRI KRILA I RASTI


NAČIN I STRUKTURA RADA

Svoje djelovanje možemo podijeliti na savjetovališni i preventivni dio.
U savjetovališnom dijelu bavimo se savjetovališnim radom s potrebitom djecom, adolescentima, obiteljima i bračnim partnerima. U radu surađujemo sa stručnjacima Centra za socijalnu skrb u Velikoj Gorici: primarna obrada djeteta i obitelji, trijaža, radni dogovori, zajedničko praćenje, druge mjere po potrebi.
Rad u savjetovalištu organiziran je kao:

  • individualni rad s djetetom
  • rad s djetetom i roditeljem zajedno
  • obiteljski pristup
  • partnerski pristup

Preventivno: kontinuirano smo usmjereni na osviješćivanje problema traumatiziranog i zlostavljanog djeteta u zajednici, te senzibilizacije javnosti za problem. (promidžbeni letci i brošure, povremeni javni istupi, Web stranica, izviješća o radu, suradnja s ustanovama i udrugama koje skrbe o djeci i slično)


U BROJKAMA TIJEKOM GODINA

Djeca tijekom godina obuhvaćena savjetovališnim radom

Djeca 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
Muško 15 17 19 24 51 38 26 30 39 25
Žensko 11 12 13 20 36 19 14 22 21 25
Ukupno 26 29 32 44 87 57 40 52 60 50

Roditelji tijekom godina obuhvaćeni savjetovališnim radom

Roditelji 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
Otac 3 15 9 16 29 31 21 21 22 13
Majka 12 6 17 32 36 52 43 40 67 34
Ukupno 15 21 26 38 65 83 64 61 89 47